Aktualności

Czy trzeba być małżeństwem, aby starać się o kredyt hipoteczny?

Czy trzeba być małżeństwem, aby starać się o kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny bardzo często przedstawiany jest jako kredyt na zakup pierwszego mieszkania. Nie rzadziej reklamy i oferty kierowane są dla młodych małżeństw, lub rodzin z dziećmi. Czy to oznacza że taka forma finansowania zakupu nieruchomości, jest przeznaczona wyłącznie dla małżeństw? Zdecydowanie nie. Faktycznie, najczęściej wnioskodawcami w tego typu produktach są osoby planujące, bądź będące w związku małżeńskim, jednak wcale nie oznacza to że jest to wymóg ułatwiający, lub konieczny aby uzyskać kredyt. Coraz częściej do kredytu hipotecznego przystępują osoby, które zdecydowały się na pozostanie w związkach nieformalnych lub partnerskich.

 

Czy są różnice w finansowaniu małżeństw i związków nieformalnych?

Z punktu widzenia wymogów, nie ma większego znaczenia czy do kredytu przystępuje małżeństwo czy osoby pozostające w związku partnerskim. Nie ma to wpływu zarówno dla warunków cenowych jak i formalnych. Różnica może się pojawić na etapie wyliczeń zdolności kredytowej, ponieważ banki różnie podchodzą do tematu wspólnego gospodarstwa domowego. Nadal są banki które pomimo wspólnego zamieszkania - przez osoby będące w związku partnerskim - do wyliczenia zdolności kredytowej przyjmą dwa oddzielne gospodarstwa domowe. W takim przypadku, koszty gospodarstwa domowego wzrosną x2, co skutkować będzie zdecydowanie niższą zdolnością. 

 

Czy do kredytu mogę przystąpić z rodzicem?

Często bywa tak że młode osoby chcące kupić swoją pierwszą nieruchomość, korzystają ze wsparcia rodziców. W większości banków to wystarcza, ponieważ dzięki osiąganym dochodom znacząco podniosą zdolność kredytową, przy czym większość banków nie wymaga by rodzice byli właścicielami mieszkania. Z czasem istnieje możliwość zwolnienia rodziców z długu, gdy w trakcie spłaty zobowiązania młodzi kredytobiorcy zdobędą już samodzielną zdolność do spłaty kredytu.

W przypadku korzystania z pomocy rodzica, należy pamiętać o barierze jaką jest maksymalny dostępny okres spłaty kredytu. Banki najczęściej biorą pod uwagę wiek najstarszego kredytobiorcy, wtedy należy zwrócić uwagę na to do jakiego maksymalnego wieku bank wymaga spłaty kredytu. W zależności od banku maksymalny wiek najstarszej osoby w dniu ostatecznej spłaty kredytu może się różnić między 70, a nawet 80 lat.

 

Z kim mogę przystąpić do kredytu hipotecznego?

Podsumowując, do kredytu hipotecznego pozostając w związku małżeńskim należy przystąpić wspólnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pozostaje się w rozdzielności majątkowej. Kredyt można zaciągnąć również wspólnie z partnerem, z którym tworzy się związek nieformalny. Można przystąpić z rodzicami, z rodzeństwem lub z inną osobą, która zechce wspomóc potencjalnego Kredytobiorcę w spełnieniu marzenia o własnej nieruchomości. Za każdym razem należy pamiętać, że jeśli współkredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim – i nie posiada rozdzielności majątkowej – to do kredytu powinien przystąpić łącznie ze swoim współmałżonkiem.